Sklep Składowisko

Sklep Składowisko

Ważna informacja!!!

Drogą elektroniczną można wysłać wiadomość do Sklepu jednynie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu mailowego podanego na stronie. Wiadomość, którą otrzymują Państwo na skrzynkę mailową z informacją o złożonym zamówieniu, jest generowana przez system noreply automatycznie. Proszę nie wysyłać na ten adres wiadomości zwrotnej.

 

Szukaj

Kategorie

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Filigera" Magdalena Balcerak

Adres

al. Wyszyńskiego 58/4

94-050 Łódź

łódzkie

E-mail
Konto bankowe

numer rachunku do przelewu: 67 1140 2004 0000 3502 4480 8094

Dane firmy

NIP: 727-242-20-61

Regon: 100286944

Urząd Miasta Łódź

CEIDG: 727-242-20-61

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  „SKŁADOWISKO”
 

Sklep internetowy Składowisko dostępny pod adresem http://www.skladowisko.abstore.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Filigera” Magdalena Balcerak, zarejestrowane pod adresem al. Wyszyńskiego 58m4, 94-050 Łódź NIP 727-242-20-61, Regon: 100286944.

Adres korespondencyjny Sklepu (zwroty, reklamacje):

 

Magdalena Balcerak

al. Wyszyńskiego 58m4

94- 050 Łódź

z dopiskiem „Sklep Składowisko”

 

1. Sklep internetowy Składowisko (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę http://skladowisko.abstore.pl. Sklep dopuszcza złożenie zamówienia lub domówienia mailowo w sytuacji, kiedy dany produkt dostępny jest na zamówienie lub w danej chwili nie ma wystarczającej ilości produktu w Sklepie.

2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest jego potwierdzenie. Informacje o potwierdzeniu złożonego zamówienia zawarte są w mailu, który Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia. Jest to niezbędny element weryfikacji poprwności danych podanych przez Klienta w celu realizacji zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://skladowisko.abstore.pl  są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich.

5. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do Klienta. Koszty związane z dostawą opisane są w zakładce "koszty/opcje dostawy i płatności".

6. Zniżki wynikające z rabatów indywidualnych, progów rabatowych nie sumują się, zaś w razie występowania prawa do kilku zniżek zastosowanie ma zawsze zniżka najkorzystniejsza dla Klienta.

7. Produkty w promocji nie podlegają dodatkowym zniżkom.

8. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost. Sklep zastrzega sobie możliwość korzystania z usług innych dostawców po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z Klientem. Koszty dostawy ponosi w całości Klient.

9. Towar dostarczany jest na terenie Polski.

9. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia, automatycznie wysyłany jest e-mail z danymi potrzebnymi do dokonania wpłaty. Klient dokonuje płatności przelewem na podany numer rachunku bankowego. Zamówienie jest realizowane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

10. W przypadku odbioru osobistego zamówienia w Sklepie Stacjonarnym Klient może dokonać zapłaty na miejscu lub przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sklepu. W przypadku wysyłki zamówienia Klient dokonuje przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sklepu.

11. Klient może upoważnić do odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym inną osobę. Upoważniona osoba podpisuje na kopii dokumentu handlowego odbiór towaru, potwierdzając tym samym zgodność towaru z opisem.

10. Pomimo informacji o dostępności danego produktu na stronach Sklepu http://skladowisko.abstore.pl , w magazynie Sklepu może brakować danego produktu. W przypadku braku któregokolwiek produktu Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W miarę możliwości zostanie określony planowany czas dostawy brakujących produktów. Klient ma wówczas prawo zdecydować czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo , anulowane lub czy chce oczekiwać na dostawę brakujących produktów.

11. Sklep oczekuje 7 dni od daty potwierdzenia zakupu na zaksięgowanie wpłaty za zakupy. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, Sklep anuluje zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo również do anulowania zamówienia opłaconego bez podania przyczyny. Klient otrzymuje informację o anulowaniu zamówienia. Jeśli w trakcie procedury anulowania zamówienia na rachunek bankowy Sklepu wpłynie spóźniona zapłata lub została już dokonana wcześniej (zamówienie opłacone), Sklep zleci przelew zwrotny w ciągu 14 dni roboczych od daty anulowania zamówienia na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonano płatności za zamówienie.

12. Koszty przesyłki uzależnione są od rozmiarów i ciężaru stanowiącego sumę dla wszystkich zamówionych produktów. Koszty przesyłki dotyczące zamówienia widoczne są przed wysłaniem zamówienia do Sklepu. Wysyłając zamówienie do realizacji Klient akceptuje wybrane/podane koszty wysyłki. Dokładny opis kosztów i opcji dostarczenia zamówienia do Klienta znajduje się w zakładce "koszty/opcje dostawy i płatności"

13. Możliwości dostawy zamówionego towaru posiadają ograniczenia wynikające z regulaminów i ograniczeń dostawców, z usług których Sklep korzysta w celu dostarczenia zamówienia.

13. Sklep wystawia za dokonane zakupy paragon, który dołączony jest do przesyłki. Na życzenie Klienta Sklep wystawia Fakturę VAT.  Życzenie takie Klient  musi zgłosić w dniu złożenia zamówienia.

14. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

15. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.

16. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu na adres korespondencyjny Sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 30 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 30 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

17. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14dni. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia zwróconego produktu. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, kompletny, bez oznak użytkowania. Jeżeli towar spełni te wymagania odstąpienie od umowy uprawomocni się i Sklep zwróci pieniądze za zakupiony towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, jeśli za zakupy wystawiona była Faktura VAT zostanie wystawiona stosowna korekta. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym na podany w zamówieniu adres korespondencyjny lub adres wskazany w pisemnym oświadczeniu (jeśli zostanie wskazany). Klient zobowiązuje się odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres korespondencyjny Sklepu podany w niniejszym Regulaminie. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto.

18. Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed zakończeniem jego realizacji.

19. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności pracownika dostawcy sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku uszkodzeń lub braków ilościowych sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki.

20. W kwestiach, których nie określa Regulamin Sklepu stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Klient i Sklep zobowiązują się do dopełnienia wszelkich starań w celu ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów.

22. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego http://skladowisko.abstore.pl w związku z zakupami jest PPHU Filigera Magdalena Balcerak, al. Wyszyńskiego 58m4, 94-050 Łódź. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem operatorów pocztowych, którym będą niezbędne w celu realizacji zamówienia.

23. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za braki i usterki w działaniu Sklepu, na które nie ma wpływu, wynikające z błędów technicznych Platformy Abstore, na której znajduje się Sklep.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

25.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

 

 

Sprawdź stan połączenia z internetem